............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

Centrum Motoryzacyjne Auto Plus Sp. z o.o.     
80-283 Gdańsk Potokowa 15 AC     
mail autoplus@eparts.pl     
tel. 58 777-47-73     
fax. 58 732 70 27     


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa


     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .
.......................................................     
(podpis klienta)